Συνοπτικό Βιογραφικό

Συνοπτικό Βιογραφικό

Επαμεινώνδας Ε. Πανάς

I. ΣΠΟΥΔΕΣ

1985 Διδακτορικό δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Uppsala, Σουηδία.
1984 Διδακτορικό δίπλωμα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1976 M.Sc. στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Bristol, U.K.
1973 Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2004 έως τον Σεπτέμβριο 2013 Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1992-2003 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1987-1992 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1984-1987 Λέκτορας, Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1977-1984 Βοηθός στην Έδρα της Οικονομετρίας, Τμήμα Στατιστικής και
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, (2002-2006 και 2008-2012).
Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2013).
Μέλος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Μέλος της Συγκλήτου.
Μέλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόεδρος του Συλλόγου των Μελών ΔΕΠ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο Επαμεινώνδας Πανάς έχει διδάξει μαθήματα στα πιο κάτω Πανεπιστήμια:
α. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, Οικονομική Μεγέθυνση, Μαθήματα Κτηματαγοράς, Μαθηματικά.
β. Πανεπιστήμιο της Uppsala στη Σουηδία: θεωρία παραγωγής σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
γ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακά μαθήματα: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Θεωρία Χάους, Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθημα: Χρήσεις Γης & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (2009 – 2010)
Εισηγητής: Ε. Πανάς και άλλοι δύο συνάδελφοι

Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν χρήσιμο; 7,17
Ήταν η ύλη ικανοποιητική ώστε να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα του
αντικειμένου του μαθήματος; 7,50
Πώς αξιολογείτε τον πρώτο αναφερόμενο διδάσκοντα; 6,33
Ήταν ικανοποιητική η σύνδεση θεωρίας με εφαρμογές; 6,50
Ήταν επαρκής η χρήση Η/Υ; 1,50
Τελική (ολική) βαθμολόγηση για το μάθημα. 7,17

Μάθημα: Μικροοικονομική Θεωρία στην Αγορά Ακινήτων. (2010 – 2011)
Εισηγητής: Ε. Πανάς και άλλος ένας συνάδελφος

Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν χρήσιμο; 7,71
Ήταν η ύλη ικανοποιητική ώστε να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα του
αντικειμένου του μαθήματος; 7,14
Πώς αξιολογείτε τον πρώτο αναφερόμενο διδάσκοντα; 7,71
Ήταν ικανοποιητική η σύνδεση θεωρίας με εφαρμογές; 6,86
Ήταν επαρκής η χρήση Η/Υ; 3,00
Τελική (ολική) βαθμολόγηση για το μάθημα. 7,17

Μάθημα: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία. (2010 – 2011)
Εισηγητής: Ε. Πανάς

Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν χρήσιμο; 8,00
Ήταν η ύλη ικανοποιητική ώστε να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα του
αντικειμένου του μαθήματος; 6,00
Πώς αξιολογείτε τον πρώτο αναφερόμενο διδάσκοντα; 7,00
Ήταν ικανοποιητική η σύνδεση θεωρίας με εφαρμογές; 10,00
Ήταν επαρκής η χρήση Η/Υ; 10,00
Τελική (ολική) βαθμολόγηση για το μάθημα. 7,50

Μάθημα: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία. (2012 – 2013)
Εισηγητής: Ε. Πανάς και άλλοι δύο συνάδελφοι

Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν χρήσιμο; 9,20
Ήταν η ύλη ικανοποιητική ώστε να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα του
αντικειμένου του μαθήματος; 8,00
Πώς αξιολογείτε τον πρώτο αναφερόμενο διδάσκοντα; 8,60
Ήταν ικανοποιητική η σύνδεση θεωρίας με εφαρμογές; 8,80
Ήταν επαρκής η χρήση Η/Υ; 8,40
Τελική (ολική) βαθμολόγηση για το μάθημα. 8,40

ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διδακτορικές διατριβές με τίτλο:
1. «Almost Homogeneous Functions: A Theoretical and Empirical Analysis with
Special Emphasis on Labour Input: The Case of Swedish Manufacturing»,
Πανεπιστήμιο Uppsala, Σουηδία.
2. «Το Χρήμα στη Συνάρτηση Παραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση», Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. “Stochastic models for the lexical richness of a text : Qualitative results”, with A.
Giannacopoulos, Journal of Quantitative Linguistics, 2003.

2. «An Analysis of Environment Kuznets curve using regional time – series data», with V. Ninni, Indian Development Review, 2003, Vol. 1, No 1, 87-105.

3. «The Distribution of London Metal Exchange Prices: A Test of the Fractal Market Hypothesis», with V. Ninni ,European Research Studies, 2003, Vol. VI, issue 3.

4. «Further Evidence on Export-Led Growth Hypothesis», with G. Vamvoukas, Applied Economics Letters, 2002, 731 – 735.

5. «Further Evidence on Sim’s Argument Concerning Monetary Policy Shocks», with
G. Vamvoukas and B.Gargalas, Indian Economic Journal, 2002, vol. 49, 73 – 85.

6. «Estimating Fractal Dimensions Using Stable Distributions and Exploring Long
Memory Through ARFIMA Models in Athens Stock Exchange», Applied Financial
Economics, 2001, 395 – 402.

7. «Is There an Inflation-Productivity Trade-Off? Some Evidence From
Manufacturing Sector in Greece», with G. Bitros, Applied Economics, 2001, 1961 – 1969.

8. «Long Memory and Chaotic Models of Prices on the London Metal Exchange», Resources Policy, 2001, 235 – 246.

9. «The Generalized Torquist: Specification and Estimation of a New Vocabulary –
Text Size Function», Journal of Quantitative Linguistics, 2001, Vol. 8, 233 – 252.

10. «Are Oil Markets Chaotic? A Non-Linear Dynamic Analysis», with V. Ninni, Energy Economics, 2000, 22, 549 – 568.

11. «Ridge Regression with Contaminated and Stable Disturbances: Some Simulations»,
with P.Panopoulos, Statistica Applicata, 1995, 7, 345 – 356.

12. «How Robust is the Capital-Skill Complementarity Hypothesis?», with V. Bergstrom, Review of Economics and Statistics, 1992, LXXIV, 540 – 546.

13. «Testing the Efficiency of the Athens Stock Exchange: Some Results from the Banking Sector», with Th. Stengos, Empirical Economics, 1992, 17, 239 – 252.

14. «Factor Substitution in Greek Manufacturing Industries: Implications for Capital –
Skill Complementarity Hypothesis», Greek Economic Review, 1991, 71 – 94.

15. «A Weak Form Evaluation of the Efficiency of the Rotterdam and Italian Oil Spot
Markets», Energy Economics, 1991, 26 – 32.

16. «Small Samples Performance of Models Using the Exponential Transformation»,
Statistica, 1990, 4, 105 – 112.

17. «Does Amalgamation Really Solve the Problems of Local Governments?», Journal of Institute of Middle East Studies, 1998, 15-37.

18. «Demand for Product Attributes: The Case of Automobiles in Greece», with G. Bitros, International Journal of Transport Economics, 1990, XVII, 285 – 309.

19. «The Behaviour of Athens Stock Prices», Applied Economics, 1990, 1715–1727.

20. «The Capital-Energy Controversy: Further Results», with A. Kindis, Energy Economics, 1989, 210 – 212.

21. «Measuring Project Prices under Conditions of Quality Change», with G. Bitros,
The Journal of Industrial Economics, 1989, 167-186.

22. «Biased Technological Progress of Theories of Induced Innovation: The Case of Greek Manufacturing, 1958-1975», Greek Economic Review, 1986, 95-119.

23. «An empirical examination of alternative error specification in a production
function: The case of Greece», Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1985, 32, 751-764.

24. «Capital – Labor substitution and heterogeneous labor in a developing country: The
case of Greece», Indian Journal of Economics, 1983, 307-319.

25. «Kmenta’s approximation from numerical analysis view point», Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, 1982, 31-40.

26. «Elasticity of substitution: The case o Greek Manufacturing», Indian Journal of
Economics, 1980, 129-145.

27. «The Simple and the True Verdoorn Coefficient for Greek Manufacturing Industries», Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1980, 341-357.

28. «The mathematical properties of the CES production function», Indian Journal of
Economics, 1979, 439-449.

29. E. Panas and V. Ninni: “The Importance of Human Development Index for
Greece: An Econometric Application in the Greek Regions”, Spoudai, 2004, 107-153.

30. «Generalized Beta Distributions for Describing and Analyzing Intraday Stock market Data: Testing the U-shape Pattern», Applied Economics, 2005.

31. «Rolling-sampled parameters of ARCH and Levy-stable models», Applied Economics, 2008.

32. «Empirical Distributions of Stock Returns : Paris stock market, 1980-2003, with S.
Kanellopoulou, Applied Financial Economics, 2008.

33. George Bitros & Epaminondas Panas, 2001. “Is there an inflation-productivity trade-off? Some evidence from the manufacturing sector in Greece,” Applied Economics, Taylor and Francis Journals, vol. 33(15), pages 1961-1969.

34. George Bitros & Epaminondas Panas, 2006. “The inflation-productivity trade-off
revisited,” Journal of Productivity Analysis, Springer, vol. 26(1), pages 51-65, August.

35. “Growth of economics in the twentieth century – Theories and practices”. Dr. K.
Puttaswamiah (ed), – Foreword by Professor Warren Hogan, 2009
The array of contributions offered in this volume on the growth of Economics is
comprehensive. In the thirty-one chapters there should a sufficient number of ideas
and perspectives about economic themes to whet the appetite of the most scholarly
of readers. Others, more inclined to welcome efforts to explain economic phenomena, will find a diversity of interpretations of events which should be sufficient to stimulate the imagination as well as the understanding of policy choices.
The early chapters should be understood as giving a rich preparation for the ideas
which influenced the twentieth century work in Economics as well as revealing what,
in some measure, brought about new directions contrary to these past experiences.
These were the foundations which lead into the immediately adjacent chapters treating the ideas and frameworks advanced by Alfred Marshall and John Maynard Keynes.
Professors Bitros and Panas examine the challenges posed by the inflationproductivity
trade-off. They see this as more important than linking inflation to employment and real growth. They could well argue how without productivity the other two would languish in stagflation. Hence what they have to contribute is very compelling in the international economic setting as this Foreword is written.

36. “Ramsey meets Laibson and Ito: Effects of Hyperbolic discounting on stochastic
growth”. The Journal of Economic Asymmetries, 2012.

37. “Homeorhesis and Indication of Association Between Different Types of Capital
on Life Satisfaction: The Case of Greeks Under Crisis”. Springer Science+Business
Media B. V. 2011

38. “Ethical Decision Making in Electronic Piracy: An Explanatory Model based on
the Diffusion of Innovation Theory and Theory of Planned Behavior”.
International Journal of Cyber Criminology, 2011.

39. “Indexes of lexical richness can be estimated consistently with knowledge of
elasticities: some theoretical and empirical results”. Exact methods in the study of
language and text, Journal of Quantitative Linguistics. 2007, 521-532.

40. “Are elasticity and lexical richness sensitive to language? Evidence from ancient
Greek texts and their English translation”. Synergetic Linguistics, Text and Language as Dynamic Systems. 2011, 149-167.

41. “Functional Form, Elasticity and Lexical Richness: Estimates and Implications”.
Pattern Recognition and Signal Processing in Archeometry, Mathematical and
Computational Solutions for Archaeology, 2012, 166-185.

42. “The Generalized Tornquist: Specifications and Estimation of a New Vocabulary-
Text Size Function”. Journal of Quantitative Linguistics, (2001).

43. “Stochastic Models for the Lexical Richness of a Text: Quantitative Results”.
Journal of Quantitative Linguistics, (2004).

Γ. ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. «Στατιστική και χαοτική ανάλυση κειμένων: Μια διαφορετική προσέγγιση στη
λύση του Αντιφωντείου Ζητήματος», Εκδόσεις Αέροπος, σελ. 268, Αθήνα 2003.

2. «Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Μαραθώνος», Τόμος Α και Β , σελ. 492,
Αθήνα 1997.

3. «Πρόβλημα Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 136, 1997.

4. «Almost Homogeneous Functions: A Theoretical and Empirical Analysis
with Special Emphasis on Labor input: The Case of Swedish Manufacturing
Industries»,Almqvist and Wiksell International, p. 130, Uppsala 1987.

5. «Σύγκριση της Μεταβολής της Παραγωγικότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία», Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σελ. 57, 1992.

6. «Έτος 2000: Μήπως δεν είναι έτοιμη η Αυτοδιοίκηση;», Έκδοση Κ. και Π.
Σμπίλιας «Το Οικονομικό», Αθήνα 1998.

7. «Αποτελεί η Συνένωση Μονόδρομο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Κοινοτήτων;», Έκδ. Δημοτικός και Κοινοτικός Τύπος, Αθήνα 1997.

8. «Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία»,
Εκδόσεις Gutenberg, 1995.

9. «Το Λαυρεωτικό Ζήτημα και η Ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Μία στατιστική ανάλυση», Αθήνα 1994.

10. «Η Τοπική αυτοδιοίκηση: Σκέψεις και Προβληματισμοί», Εκδ. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση σήμερα, Αθήνα 1990.

11. «Έρευνα της Κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας», Ίδρυμα Ευγενίδου, 2012.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

α. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

1. «Εκτίμηση της Ζήτησης Νερού στην Ελλάδα με τη Χρησιμοποίηση Διαστρωματικών και
Χρονολογικών Σειρών», ΣΠΟΥΔΑΙ, σελ. 1 – 32, 2003.

2. «Οικονομίες Κλίμακας: Η Περίπτωση της Αποκομιδής των Απορριμμάτων της Αττικής»,
με Β. Νιννή , Σπουδαί, 48, σελ. 119 – 139, 1999.

3. «Αλλομετρική ανάλυση, θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος και πόσα μετάλλια θα κερδίσει η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ΣΠΟΥΔΑΙ.

4. Πειραματικά Οικονομικά: Μια Εμπειρική Ανάλυση, στο περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ.

β. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικές Επετηρίδες

1. «Another Look at the Inflation Productivity Trade-off», with G. Bitros. Δεκτή για
δημοσίευση στον τιμητικό τόμο του Paul Samuelson, 2003.

2. «Οικονομετρική Ανάλυση της Βιομηχανίας Αλουμινίου στην Ελλάδα», με Β. Νιννή, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 777 – 810, 2001.

3. «Substitution and technological change. A reconsideration of industrial growth in Sweden», with V. Bergstrom, Επιστημονική Επετηρίδα ΑΣΟΕΕ, 49-80, 1988. Επίσης, εκδόθηκε και στη σειρά του Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm, No 18).

γ. Αδημοσίευτες εργασίες

1. «A Comparison among Least Absolute Error, Ordinary Least Squares and Ridge Estimators using Jackknife and Bootstrapping Techniques», σελ. 14, 1993.

2. «A comparison of ridge and least absolute values regression using jackknife an
bootstrapping resampling techniques»,with E. Kiountouzis, σελ.36, 1993.

3. «Does inflation hurt productivity growth? An estimation of interrelated demand function», Η εργασία αυτή έχει δημοσιευτεί στη σειρά των Working Papers του Trade Union Institute for Economic Research της Στοκχόλμης, Νο. 74, σελ. 22 , 1989.

4. «Does factor substitution tell us something about relative unemployment rates» Working Papers του Trade Union Institute for Economic Research σελ. 30, 1988.

Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία», Αθήνα, 2002.

2. «Θεωρία και Εφαρμογές του Γραμμικού Υποδείγματος», Αθήνα, 2000.

3. «Στοχαστικές Ανελίξεις», 1987.

4. «Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου της Uppsala», 1984.

ΙV. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Προβλέψεις των τάσεων της αγοράς ακινήτων: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.
Παρουσίαση εργασίας στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου για το Real Estate, υπό την αιγίδατης έκθεσης Θεσσαλονίκης Infacoma 2007.

2. Ποσοτική μέτρηση της Πειρατείας στην Ελλάδα – (2007). Έρευνα του Υπ. Πολιτισμού

 Η περίπτωση της Πειρατείας Μουσικής
 Η περίπτωση της Πειρατείας Λογισμικού
 Η περίπτωση της Πειρατείας Ταινιών
(Οι παραπάνω μελέτες επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού)

3. Εξαμηνιαία Περιοδική Έκδοση: Συγκυρία της Ελληνικής Κτηματαγοράς
 Α εξάμηνο του 2005
 Β εξάμηνο του 2005
 Α εξάμηνο του 2006
 Β εξάμηνο του 2006
 Α εξάμηνο του 2007
 Β εξάμηνο του 2007
 Α εξάμηνο του 2008
 Β εξάμηνο του 2008
 Α εξάμηνο του 2009
 Β εξάμηνο του 2009
 Α εξάμηνο του 2010
 Β εξάμηνο του 2010
 Α εξάμηνο του 2011
 Β εξάμηνο του 2011
 Α εξάμηνο του 2012
 Β εξάμηνο του 2012
 Α εξάμηνο του 2013
 Β εξάμηνο του 2013
 Α εξάμηνο του 2014
 B εξάμηνο του 2014
 Α εξάμηνο του 2015

4. Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση: Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή, Έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 Α τρίμηνο του 2008
 Β τρίμηνο του 2008
 Γ τρίμηνο του 2008
 Δ τρίμηνο του 2008
 Α τρίμηνο του 2009
 Β τρίμηνο του 2009
 Γ τρίμηνο του 2009
 Δ τρίμηνο του 2009
 Α τρίμηνο του 2010
 Β τρίμηνο του 2010
 Γ τρίμηνο του 2010
 Δ τρίμηνο του 2010
 Α τρίμηνο του 2011
 Β τρίμηνο του 2011
 Γ τρίμηνο του 2011
 Δ τρίμηνο του 2011
 Α τρίμηνο του 2012
 Β τρίμηνο του 2012
 Γ τρίμηνο του 2012
 Δ τρίμηνο του 2012
 Α τρίμηνο του 2013
 Β τρίμηνο του 2013
 Γ τρίμηνο του 2013
 Δ τρίμηνο του 2013
 Α τρίμηνο του 2014
 Β τρίμηνο του 2014
 Γ τρίμηνο του 2014
 Δ τρίμηνο του 2014
 Α τρίμηνο του 2015

(Οι παραπάνω μελέτες γίνονται σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αφορούν στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Θεσσαλίας)

5. Δειγματοληπτικές Έρευνες
Ως Διευθυντής του εργαστηρίου Στατιστικής έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διενέργειας δημοσκοπήσεων με τις τελευταίες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις τελευταίες έρευνες :

● Έρευνα για τα Μεταλλαγμένα Τρόφιμα
● Έρευνα για τον Αθλητισμό και τους Φιλάθλους
● Έρευνα για την Ικανοποίηση των Δημοτών του Δήμου Αθηναίων
● Έρευνα για την Ικανοποίηση από το σύστημα Υγείας
● Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο της Χώρας (ανάλυση ανά Νομό)
● Έρευνα για την Εμπιστοσύνη του Καταναλωτή
● Έρευνα για την Διαφθορά
● Έρευνα για την Γυναίκα

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας
The Australian Centre on Quality of Life brings together expertise from researchers and
postgraduate students from a diverse range of areas. Below is a current list of our members and their interests within the field. To contact a member, click on their name
to email them.

6. Συμμετοχή 1η Διεθνής Έκθεση Ακινήτων “PROPERTY” by HELEXPO
Παρουσίαση αποκλειστικής έρευνας του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αγορά κατοικίας στις 24/11/07-2011.
7. Κατασκευή Ιστοσελίδας ARED (Athens Real Estate Database) http://www.ared.gr
Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την δημιουργία κατεύθυνσης με τίτλο Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά δημιουργήθηκε μια τράπεζα δεδομένων των τιμών των ακινήτων ανά περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης .
8. Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
 Μελέτη της Φοροδιαφυγής στην Ελλάδα (2010, 2011)
 Τριμηνιαία Έκθεση Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (2008 μέχρι 2014)
 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Χώρας (2013)
9. Κατασκευή Ιστοσελίδας Greenroofs (Athens Real Estate Database)
http://greenroofs.aueb.gr/
To GreenRoofs (Πράσινες Στέγες) εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας της Κατεύθυνσης “Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά” των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. To Τμήμα Στατιστικής διοργάνωσε συνέδριο με θέμα τις πράσινες στέγες και την βιωσιμότητα των πόλεων.
10. Συνεργασία με BLOOMBERG & ARED (Athens Real Estate Database)
Κατασκευή Δεικτών για την Ελληνική Κτηματαγορά και παρουσίαση και διάθεση αυτών μέσω της Χρηματιστηριακής – Οικονομικής βάσης δεδομένων Bloomberg.

11. Συνεργασία με Δήμο Αμαρουσίου Αξιολόγηση Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Αμαρουσίου και κατάρτιση BUSINESS PLAN για την περαιτέρω αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Συμπληρωματικές Επισημάνσεις στο Βιογραφικό

Ο κ. Επαμεινώνδας Πανάς αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία το Σεπτέμβριο του
2013 ως Καθηγητής της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Επαμεινώνδας Πανάς είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1973), έχει δίπλωμα M.Sc.
στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Bristol (1976), από το Πανεπιστήμιο της
Uppsala (1985) διδακτορικό στην εφαρμοσμένη οικονομετρία. Η διδακτορική του
διατριβή δημοσιεύθηκε το 1987 στη σειρά Acta Universitatis Upsaliensis / Studia
Oeconomica Upsaliensia, με τίτλο «Almost Homogeneous Functions: A Theoretical
and Empirical Analysis with Special Emphasis on Labour Input: The Case of Swedish
Manufacturing», Πανεπιστήμιο Uppsala, Σουηδία.

Επίσης, το 1984 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική
του διατριβή είχε τίτλο, «Το Χρήμα στη Συνάρτηση Παραγωγής: Εμπειρική
Διερεύνηση».

Από το 1977 μέχρι το 1984 εργάσθηκε ως Βοηθός στην Έδρα της Οικονομετρίας της
τότε ΑΣΟΕΕ. Εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής.
Ακολούθως εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και
Πληροφορικής (1987 – 1992), στη συνέχεια εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής (1992
– 2003) στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το
έτος 2004 μέχρι την αποχώρησή του, υπηρέτησε ως Καθηγητής του Τμήματος
Στατιστικής.

Κατά τη θητεία του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διδάξει
Μαθηματικά, Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις, Στατιστική, Στοχαστικές
Ανελίξεις, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Αναλυτική Ιεραρχική
Διαδικασία, Εφαρμοσμένα θέματα στο χώρο της Κτηματαγοράς, Εφαρμοσμένη
Οικονομετρία με χωρικά δεδομένα για την κτηματαγορά.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής για τις διετίες: 2002-2004, 2004-
2006, 2008-2010 και 2010-2012, και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Τμήματος
Στατιστικής, από το 2006 έως το 2009, όπου και εισήγαγε νέες κατευθύνσεις όπως:
Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων και  τατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά –ειδίκευση στην οποία ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος- όπου για πρώτη φορά στη χώρα μας μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάχθηκαν μαθήματα Πανεπιστημιακού επιπέδου που αφορούν στο Real Estate. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είχαν 100% απορροφητικότητα από τις Τράπεζες και το Δημόσιο.

Επίσης, κάθε εξάμηνο από το 2006 με δική του επιμέλεια εκδίδεται ανελλιπώς η
Εξαμηνιαία Έκθεση της Κτηματαγοράς.

Με εισήγησή του αναγορεύτηκαν Επίτιμοι Διδάκτορες δύο κορυφαίοι Καθηγητές, ο
Ι. Καρατζάς του Τμήματος Στατιστικής του Columbia University (2004) και ο Π.
Διακόνης του Τμήματος Στατιστικής του Stanford University (2009).

Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης από το 2005 έως το 2013. Με εισήγησή του διεύρυνε τις αρμοδιότητες της Φοιτητικής Λέσχης, εισάγοντας μαθήματα ξένων γλωσσών, πιστοποίηση ECDL, δημιουργία του ρητορικού ομίλου και άλλα.
Τονίζεται ότι για πρώτη φορά διδάχθηκε η Κινεζική γλώσσα στη Φοιτητική Λέσχη με τη βοήθεια και του Ελληνοκινεζικού Συνδέσμου και το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αρχή του Προγράμματος «Κομφούκιος».

Από τις παραπάνω διοικητικές θέσεις, ο κ. Πανάς προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Πανά καλύπτουν το χώρο της Εφαρμοσμένης
Οικονομετρίας, των Μαθηματικών και της Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο χώρο της γλωσσολογίας.

Ο Καθηγητής Πανάς έχει συγγράψει και δημοσιεύσει πρωτότυπες μελέτες στα επιστημονικά περιοδικά Review of Economics and Statistics, Energy Economics,
Applied Economics, Journal of Productivity, Empirical Economics, Statistica Applicata, Statistica, International Journal of Transport Economics, Journal of Industrial Economics, Applied Financial Economics, Matematica Economiche, Journal of Economic Asymmetries, Journal of Quantitative Linguistics.

Επίσης, έχει συγγράψει αρκετές μονογραφίες και πανεπιστημιακά συγγράμματα. Τα
τελευταία χρόνια δημοσιεύει επίκαιρες μελέτες σε συνεργασία με το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος παρεμβαίνοντας στα δημόσια πράγματα και διατυπώνοντας την άποψή του σε ζητήματα οικονομίας, κτηματαγοράς και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε την πρωτότυπη έρευνά του για την «ενεργειακή φτώχεια», η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 27/3/2013. Με αφορμή την έρευνα αυτή πρόσφατα, το Φεβρουάριο (4/2/2013) οι New York Times έγραψαν:

“Meanwhile, many Greeks are suffering from the cold. In one recent survey by
Epaminondas Panas, who leads the statistics department at the Athens University of
Economics and Business, nearly 80 percent of respondents in northern Greece said
they could not afford to heat their homes properly.”

Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά ότι στο χώρο της εφαρμογής της Στατιστικής στη
γλωσσολογία έχει γράψει καινοτόμες εργασίες.
Ο M.W.Palmer στη βάση του “A Comprehensive Bibliography of Hellenistic Greek
Linguistics” αναφέρει ότι:

“What’s Here?
Almost all of the works listed here apply some form of modern linguistics to Hellenistic Greek, though some of the older works have a more traditional tone.
Some works on Classical Greek are included where no parallel work addressing Hellenistic Greek exists. The works cited represent a wide range of theoretical perspectives.

Criteria for Inclusion
In deciding whether to accept a suggested addition to the bibliography, the following
guidelines are used:

 Works to be added to this bibliography must treat some issue directly relevant to understanding Hellenistic Greek (koine Greek), or an earlier form of the Greek language (though preference is given to works discussing the language of the Hellenistic period). Works addressing Classical Greek are included where no parallel work discussing Hellenistic Greek is available.

 Any work added to this bibliography must self-consciously apply a specific model of modern linguistics. No preference is given to one model over others, but all works should clearly state what form of linguistics is being applied.”

και επισημαίνει για το άρθρο του κ. Πανά:

“Panas, Epaminondas. “The Generalized Torquist: Specification and Estimation of a New Vocabulary-Text Size Function.” Journal of Quantitative Linguistics. Vol. 8, No. 3 (2001), 233-252.
This article deals with the relationship between vocabulary size and document length and uses eight Ancient Greek documents to test the author’s hypothesis about the relationship between the two (which he calls the “Generalized Torquist” principle). The documents in question date from about the fifth century BCE.”

Η σημαντικότητα της εργασίας αυτής φαίνεται αν ανατρέξει κάποιος στην wikipedia
στο λήμμα Qualitative Variation:

1

θα διαπιστώσει ότι:

2

Σημειώνουμε ότι στον τόμο: Synergetic Linguistics: Text and Language as Dynamic
Systems (2012), όπου αναφέρεται ότι:

“Quantitative and synergetic linguistics belong to the most productive and interesting research branches of modern approaches to language. Synergetic linguistics considers language as a self-organizing and self-regulating system (Köhler 1986, 2005), which dynamically adapts to the changing needs of a given language community. This dynamic process of adaptation can lead to the development of new structures for communicative functions required, or to the elimination of elements which are not required any longer, but which may eventually be used for other purposes. Synergetic linguistics has been
developed with the explicit aim not only to describe the emergence and development of linguistic elements, structures, and properties, but also to explain them in terms of a  rocess (not dissimilar to biological evolution).

The present anthology with its 20 contributions written by 26 internationally
renowned authors offers a representative insight into and survey over current
scientific research in this fascinating area.

The contributions discuss a wide range of issues on the basis of data from typologically quite different languages: this comprises detailed phonological, morphological, lexicographical, syntactic and semantic analyses of individual linguistic phenomena, as well as text linguistic studies. Moreover, there are a number of articles which use the synergetic approach to deal with problems that are relevant for other disciplines, both in the humanities and other sciences. They reflect the interdisciplinary nature of synergetic research and demonstrate that synergetic linguistics can provide an important impetus for
the study of literature, semiotics, musicology, forensic linguistics, computational linguistics, and others.”

Η ερευνητική εργασία του κ. Πανά συγκρίνοντας κείμενα Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Πλάτωνος, Αριστοτέλη, Δημοσθένη, Ξενοφώντος, Αισχύλου, Αριστοφάνη, Ευριπίδη και Σοφοκλή με τις αντίστοιχες αγγλικές μεταφράσεις τους, αποδεικνύει ότι:

“Comparing the results of the relative entropy between ancient Greek texts and their English translations, we come to the conclusion that relative entropy  strongly depends on the language within which is computed. Lexical richness indices provide a measure on the relative positions of lexical richness of the texts in both original
and translated language. The differences between the values of lexical richness can be attributed to the language. In all cases of ancient Greek texts we have recorded higher values of lexical richness indices than their English translations. The most important conclusion of this study is that different languages yielded different results for elasticities and lexical richness for the same text and the same functional specification.”

Στο βιβλίο “Pattern Recognition and Signal Processing in Archaeometry:
Mathematical and Computational Solutions for Archaeology, εκδόσεις IGI – (2011)”
υπάρχει άλλη μία εργασία του κ. Πανά που καλύπτει το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο
“Functional Form, Elasticity and Lexical Richness: Estimates and Implications”.

Ακόμη, ο κ. Πανάς εκπονεί κάθε χρόνο έρευνα για την Ποιότητα της Ζωής στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Australian Centre on Quality of Life, An interdisciplinary centre within Deakin University.

Ως απόρροια των αποτελεσμάτων της πιο πάνω έρευνας έχει προκύψει η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης της χώρας στην ποιότητα ζωής, όπως φαίνεται στο άρθρο “Homeorhesis and Indication of Association Between Different types of Capital on Life Satisfaction: The case of Greeks under Crisis”, Social Indicators Research (Springer 2011).

Πρόσφατα, στο Journal of Economic Asymmetries (Vol. 9, 2012) δημοσιεύθηκε έρευνα από κοινού με τον Καθηγητή Αθανάσιο Γιαννακόπουλο “Ramsey meets Laibson and Ito: Effects of hyperbolic discounting on stochastic growth”.

Αναφορές στο επιστημονικό έργο του Επαμεινώνδα Πανά υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού και ερευνητικού του ενδιαφέροντος.

Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής και ως απλός σύνεδρος.

Τον Δεκέμβριο του 2005 (2-4 Δεκεμβρίου 2005), μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς οργάνωσε το πρώτο επιστημονικό Συνέδριο στη χώρα μας όσον αφορά στο μεγάλο εθνικό ζήτημα των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα.

43

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αυτού ανακοινώθηκαν σημαντικές επιστημονικές εργασίες από άλλους επιστήμονες μεταξύ των οποίων ήταν και Γερμανοί. Στα πλαίσια του Συνεδρίου ο Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς επιμελήθηκε και επανέκδωσε την Έκθεση Δοξιάδη η οποία και απεικόνιζε τις καταστροφές της χώρας από τη Ναζιστική Γερμανία.

6

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του διετέλεσε επί μια οκταετία Δημοτικός Σύμβουλος Μαραθώνος όπου εκπόνησε έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας, σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη του Μαραθώνος. Η πρότασή του για  ημιουργία Εθνικού Πάρκου του Σχοινιά ως αποτέλεσμα της έρευνας τοπικού προγράμματος, υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Κύπρου, το Δήμο Μαραθώνος και το Σύλλογο Αρχαίων Μαθηματικών.

 

Advertisements